dilluns, 26 de setembre de 2016

QUÈ ESTEM ESTUDIANT?

Benvolgudes famílies,

em dirigeixo a vosaltres per fer-vos cinc cèntims del que estem treballant actualment amb els vostres fills i filles a les diferents àrees.
Com ja sabeu, els llibres de llengua catalana són socialitzats i els utilitzem com a material de consulta i de guia a l'aula. 
A matemàtiques continuarem fent ús del quadern de 3r de l'any passat, complementant les activitats amb d'altres de 4t. A llengua castellana tenim dos quadernets: un de comprensió lectora i escriptura i un altre, més de gramàtica i ortografia.
A medi seguirem treballant per projectes.
Els continguts de llengua i matemàtiques que estem treballant ara són els que no vam poder fer el curs passat, és per això que veureu que no seguirem cap mena d'ordre en el llibre de català.
Ara mateix, el que estem estudiant (TEMA 1) amb els alumnes de 4t és...

 • LLENGUA CATALANA:
  • escriure una narració i les seves parts: plantejament, nus i desenllaç
  • saber escriure un diàleg
  • els connectors textuals
  • els sinònims i els antònims i l'ús del diccionari corresponent
  • els dígrafs
  • les famílies de paraules
 • LLENGUA CASTELLANA:
  • escriure un diàleg
  • connectors textuals
  • sinònims i antònims i l'ús del seu diccionari
  • la Y/LL i la Y final
  • famílias de palabras
 • MATEMÀTIQUES:
  • el concepte de divisió
  • divisió exacte i no exacte
  • els termes de la divisió
  • la divisió amb reglets
  • la divisió per descomposició
  • càlcul mental
  • resolució de problemes
 • ÀREA DE MEDI:
  • La Prehistòria: Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls (projecte relacionat amb la sortida al Parc Neolític de la Draga que farem aquest 1r trimestre).
Espero que aquesta guia us serveixi d'ajuda per situar-vos i saber en cada moment què està fent el vostre fill/a. Si teniu qualsevol dubte, recordeu que estic a la vostra disposició.

Núria


2 comentaris: